main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif
RSS

กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลตามภารกิจหลัก เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมดังกล่าวและนายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมให้สมาชิกคู่มือปฏิบัติงาน

002-IMG_0483
002-IMG_0483
Detail Download
003-IMG_0484
003-IMG_0484
Detail Download
004-IMG_0485
004-IMG_0485
Detail Download
005-IMG_0486
005-IMG_0486
Detail Download
007-IMG_0488
007-IMG_0488
Detail Download
008-IMG_0489
008-IMG_0489
Detail Download
010-IMG_0491
010-IMG_0491
Detail Download
011-IMG_0492
011-IMG_0492
Detail Download
012-IMG_0493
012-IMG_0493
Detail Download
013-IMG_0494
013-IMG_0494
Detail Download
014-IMG_0495
014-IMG_0495
Detail Download
015-IMG_0496
015-IMG_0496
Detail Download
016-IMG_0497
016-IMG_0497
Detail Download
017-IMG_0498
017-IMG_0498
Detail Download
018-IMG_0499
018-IMG_0499
Detail Download
019-IMG_0500
019-IMG_0500
Detail Download
020-IMG_0501
020-IMG_0501
Detail Download
021-IMG_0502
021-IMG_0502
Detail Download
022-IMG_0503
022-IMG_0503
Detail Download
023-IMG_0504
023-IMG_0504
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th