main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif
RSS

"กลุ่มห้วยสะพาน ปรับหลักสูตร"
ดร.อาดุุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอารักษ์ วิเศษสิงห์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนห้วยสะพาน อ.พนมทวน ในโอกาสที่คณะครูร่วมกันปรับหลักสูตรฯ ซึ่งมีนางสาวจินตนา สุขสมแดน และนางสาวนิภา สุขพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนห้วยสะพานให้การต้อนรับ

01-IMG_0858
01-IMG_0858
Detail Download
02-IMG_0859
02-IMG_0859
Detail Download
03-IMG_0860
03-IMG_0860
Detail Download
05-IMG_0862
05-IMG_0862
Detail Download
06-IMG_0863
06-IMG_0863
Detail Download
07-IMG_0864
07-IMG_0864
Detail Download
08-IMG_0865
08-IMG_0865
Detail Download
09-IMG_0866
09-IMG_0866
Detail Download
10-IMG_0867
10-IMG_0867
Detail Download
11-IMG_0868
11-IMG_0868
Detail Download
12-IMG_0869
12-IMG_0869
Detail Download
13-IMG_0870
13-IMG_0870
Detail Download
15-IMG_0872
15-IMG_0872
Detail Download
16-IMG_0873
16-IMG_0873
Detail Download
17-IMG_0874
17-IMG_0874
Detail Download
19-IMG_0876
19-IMG_0876
Detail Download
20-IMG_0877
20-IMG_0877
Detail Download
21-IMG_0878
21-IMG_0878
Detail Download
22-IMG_0879
22-IMG_0879
Detail Download
23-IMG_0880
23-IMG_0880
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th