แจ้งแก้ไขสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี

แจ้งแก้ไขสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สนาม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 

  • วันที่ 13 พ.ย.58 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 และเด็กพิเศษ อาคาร 5 จากเดิม ห้อง 531 ,532 เปลี่ยนเป็น ห้อง 533 ,534
  • วันที่ 14 พ.ย. 58 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 จากเดิมห้องประชุมอาคาร5 เปลี่ยนเป็น โรงอาหารหญิงเก่า
  • วันที่ 15 พ.ย.58 การแข่งขันปะติมากรรม ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 จากเดิมใต้ถุนอาคาร4และห้องประชุมใต้ถุนอาคาร 5 เปลี่ยนเป็น โรงอาหารใหม่และโรงอาหารหญิงเก่า
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new