กำหนดการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลาง

obecawards

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์-อุทัยธานี) เป็นเจ้าภาพในการคัดเลือกและประเมินบุคคล/หน่วยงาน ยอดเยี่ยมเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS ปี 2558 ครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ภาคกลางและ ภาคตะวันออก ส่งรายชื่อและกิจกรรมที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์ http://awards58.obecawards.net/obec-central

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new