โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

watnongpantao 01

โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)

ที่อยู่ : 128 หมู่ 6 ต.พงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

โทรศัพท์ : 034540251


watnongpantao

ผู้บริหาร : นางชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-880-2416

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new