news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

031-IMG_0096
031-IMG_0096
Detail Download
032-IMG_0097
032-IMG_0097
Detail Download
033-IMG_0098
033-IMG_0098
Detail Download
034-IMG_0099
034-IMG_0099
Detail Download
035-IMG_0100
035-IMG_0100
Detail Download
037-IMG_0102
037-IMG_0102
Detail Download
038-IMG_0103
038-IMG_0103
Detail Download
039-IMG_0104
039-IMG_0104
Detail Download
040-IMG_0105
040-IMG_0105
Detail Download
041-IMG_0106
041-IMG_0106
Detail Download
042-IMG_0107
042-IMG_0107
Detail Download
043-IMG_0108
043-IMG_0108
Detail Download
044-IMG_0109
044-IMG_0109
Detail Download
045-IMG_0110
045-IMG_0110
Detail Download
046-IMG_0111
046-IMG_0111
Detail Download
047-IMG_0112
047-IMG_0112
Detail Download
048-IMG_0113
048-IMG_0113
Detail Download
049-IMG_0114
049-IMG_0114
Detail Download
050-IMG_0115
050-IMG_0115
Detail Download
051-IMG_0116
051-IMG_0116
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th