โรงเรียนบ้านพนมนาง

banpanomnang 01

โรงเรียนบ้านพนมนาง

ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ 2 ถนนดอนแสลบ - ช่องด่าน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170

โทรศัพท์ : 034681227


banpanomnang

ผู้บริหาร : นายวิรัช กุ้ยอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมนาง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ : 081-2907288

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new