ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

ครูได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการ

  • นางสาวจันทนี  วาจาอ่อน   ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนวัดหนองปลิง
  • นายประสิทธิชัย หมดทุกข์    ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
  • นางเปมิกา  นกแก้ว ตำแหน่งครู  อันดับ คศ.1 โรงเรียนเมตตาจิตต

ครูได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  • นางสาวสุพรรณี  รุ่งกระจ่าง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
  • นางสาวสุนีย์พร ว่องไวอมรเวช ตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูให้ได้รับตามวุฒิที่เพิ่มขึ้น  

  • นางสาวศิรินภา  สืบเผ่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย            
  • โรงเรียนบ้านตลุงใต้ รับเงินเดือน ขั้น 16,190  บาท  ได้รับคุณวุฒิเพิ่มเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ข้าราชการครูดังกล่าว ยื่นคำขอภายใน  60 วัน  
  • จึงขออนุมัติให้ข้าราชการครูดังกล่าวปรับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 16,190 บาท เป็นอันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2558
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new