ร.ร.อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ร.ร.อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2558 เว้นวันหยุดราชการ

[ อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new