news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

01-IMG_0399
01-IMG_0399
Detail Download
02-IMG_0400
02-IMG_0400
Detail Download
03-IMG_0401
03-IMG_0401
Detail Download
04-IMG_0402
04-IMG_0402
Detail Download
05-IMG_0403
05-IMG_0403
Detail Download
06-IMG_0404
06-IMG_0404
Detail Download
07-IMG_0405
07-IMG_0405
Detail Download
08-IMG_0406
08-IMG_0406
Detail Download
09-IMG_0407
09-IMG_0407
Detail Download
10-IMG_0408
10-IMG_0408
Detail Download
11-IMG_0409
11-IMG_0409
Detail Download
12-IMG_0410
12-IMG_0410
Detail Download
13-IMG_0411
13-IMG_0411
Detail Download
14-IMG_0412
14-IMG_0412
Detail Download
15-IMG_0413
15-IMG_0413
Detail Download
16-IMG_0414
16-IMG_0414
Detail Download
17-IMG_0415
17-IMG_0415
Detail Download
18-IMG_0416
18-IMG_0416
Detail Download
19-IMG_0417
19-IMG_0417
Detail Download
20-IMG_0418
20-IMG_0418
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th