news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

01-IMG_0399
01-IMG_0399
Detail Download
02-IMG_0400
02-IMG_0400
Detail Download
03-IMG_0401
03-IMG_0401
Detail Download
04-IMG_0402
04-IMG_0402
Detail Download
05-IMG_0403
05-IMG_0403
Detail Download
06-IMG_0404
06-IMG_0404
Detail Download
07-IMG_0405
07-IMG_0405
Detail Download
08-IMG_0406
08-IMG_0406
Detail Download
09-IMG_0407
09-IMG_0407
Detail Download
10-IMG_0408
10-IMG_0408
Detail Download
11-IMG_0409
11-IMG_0409
Detail Download
12-IMG_0410
12-IMG_0410
Detail Download
13-IMG_0411
13-IMG_0411
Detail Download
14-IMG_0412
14-IMG_0412
Detail Download
15-IMG_0413
15-IMG_0413
Detail Download
16-IMG_0414
16-IMG_0414
Detail Download
17-IMG_0415
17-IMG_0415
Detail Download
18-IMG_0416
18-IMG_0416
Detail Download
19-IMG_0417
19-IMG_0417
Detail Download
20-IMG_0418
20-IMG_0418
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
raka
gallery
อวยพรเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1306

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาบุคลากรสำนักงาน

IMG 1259

อ่านเพิ่มเติม...
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

IMG 1200

อ่านเพิ่มเติม...
ทำบุญเดือนเกิดประจำเดือนกรกฎาคม

IMG 1194

อ่านเพิ่มเติม...
ถวายสัตย์ปฏิญาณ

IMG 1044

อ่านเพิ่มเติม...
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

IMG 1000

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจับฉลากตัวแทนประเมิน

IMG 0784

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th