news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

43-IMG_0443
43-IMG_0443
Detail Download
44-IMG_0444
44-IMG_0444
Detail Download
45-IMG_0445
45-IMG_0445
Detail Download
46-IMG_0446
46-IMG_0446
Detail Download
088-IMG_1205
088-IMG_1205
Detail Download
089-IMG_1206
089-IMG_1206
Detail Download
090-IMG_1207
090-IMG_1207
Detail Download
091-IMG_1208
091-IMG_1208
Detail Download
092-IMG_1209
092-IMG_1209
Detail Download
094-IMG_1211
094-IMG_1211
Detail Download
095-IMG_1212
095-IMG_1212
Detail Download
096-IMG_1213
096-IMG_1213
Detail Download
097-IMG_1214
097-IMG_1214
Detail Download
098-IMG_1215
098-IMG_1215
Detail Download
099-IMG_1216
099-IMG_1216
Detail Download
227-IMG_0292
227-IMG_0292
Detail Download
228-IMG_0293
228-IMG_0293
Detail Download
229-IMG_0294
229-IMG_0294
Detail Download
230-IMG_0295
230-IMG_0295
Detail Download
231-IMG_0296
231-IMG_0296
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th