news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

232-IMG_0297
232-IMG_0297
Detail Download
233-IMG_0298
233-IMG_0298
Detail Download
234-IMG_0299
234-IMG_0299
Detail Download
235-IMG_0300
235-IMG_0300
Detail Download
236-IMG_0301
236-IMG_0301
Detail Download
237-IMG_0302
237-IMG_0302
Detail Download
238-IMG_0303
238-IMG_0303
Detail Download
239-IMG_0304
239-IMG_0304
Detail Download
240-IMG_0305
240-IMG_0305
Detail Download
241-IMG_0306
241-IMG_0306
Detail Download
242-IMG_0307
242-IMG_0307
Detail Download
243-IMG_0308
243-IMG_0308
Detail Download
244-IMG_0309
244-IMG_0309
Detail Download
245-IMG_0310
245-IMG_0310
Detail Download
246-IMG_0311
246-IMG_0311
Detail Download
247-IMG_0312
247-IMG_0312
Detail Download
248-IMG_0313
248-IMG_0313
Detail Download
249-IMG_0314
249-IMG_0314
Detail Download
250-IMG_0315
250-IMG_0315
Detail Download
251-IMG_0316
251-IMG_0316
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th