ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ร.ร.วัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักราชการ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้นล่าง โรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” ตำบลหวายเหนียว อ.ท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new