ร.ร.อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาคอมพิวเตอร์)

ร.ร.อนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาคอมพิวเตอร์)

ตามประกาศของโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก

[ อ่านรายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new