ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 จำนวน 10 ชุด ในวันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยในชุดที่ 1-3 ขอเชิญประชุมทุกคน คณะกรรมการในชุดที่ 4-10 ขอเชิญประชุมเฉพาะประธานฯ และเลขานุการ

[ อ่านรายละเอียดคำสั่ง ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new