กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้งองค์ประกอบย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 2 แจ้ังองค์ประกอบย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน

เกณฑ์ใหม่ ]

องค์ประกอบย้ายครูใหม่ ]

แบบคำร้องใหม่ ]

เอกสารประกอบ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new