adul
main menu

สถิติใหม่

information
member
RSS

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีนายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม

01-img_0994
01-img_0994
Detail Download
02-img_0995
02-img_0995
Detail Download
03-img_0996
03-img_0996
Detail Download
04-img_0997
04-img_0997
Detail Download
05-img_0998
05-img_0998
Detail Download
06-img_0999
06-img_0999
Detail Download
07-img_1000
07-img_1000
Detail Download
08-img_1001
08-img_1001
Detail Download
09-img_1002
09-img_1002
Detail Download
10-img_1003
10-img_1003
Detail Download
11-img_1004
11-img_1004
Detail Download
12-img_1005
12-img_1005
Detail Download
13-img_1006
13-img_1006
Detail Download
14-img_1007
14-img_1007
Detail Download
15-img_1008
15-img_1008
Detail Download
16-img_1009
16-img_1009
Detail Download
17-img_1010
17-img_1010
Detail Download
18-img_1011
18-img_1011
Detail Download
19-img_1012
19-img_1012
Detail Download
20-img_1013
20-img_1013
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
กุมภาพันธ์ 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
standard
webmaster
phone
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th