news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 และการประชุมจัดทำประชาพิจารณ์ ในการประเมินการดำเนินการของโรงเรียนภายใต้นโยบาย 12 ข้อของสำนักงานเขตฯ ณ ห้องประชุมพลับพลาไชย 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประํธานในการประชุม และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ที่มีอันดับต้นๆของสำนักงาน และที่มีคะแนนพัฒนาการขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ด้วย

001-TOM_3040
001-TOM_3040
Detail Download
002-TOM_3043
002-TOM_3043
Detail Download
003-TOM_3046
003-TOM_3046
Detail Download
004-TOM_3049
004-TOM_3049
Detail Download
006-TOM_3051
006-TOM_3051
Detail Download
012-TOM_3057
012-TOM_3057
Detail Download
013-TOM_3059
013-TOM_3059
Detail Download
054-TOM_3140
054-TOM_3140
Detail Download
055-TOM_3141
055-TOM_3141
Detail Download
056-TOM_3142
056-TOM_3142
Detail Download
057-TOM_3143
057-TOM_3143
Detail Download
058-TOM_3144
058-TOM_3144
Detail Download
060-TOM_3146
060-TOM_3146
Detail Download
061-TOM_3148
061-TOM_3148
Detail Download
062-TOM_3151
062-TOM_3151
Detail Download
063-TOM_3154
063-TOM_3154
Detail Download
064-TOM_3155
064-TOM_3155
Detail Download
065-TOM_3157
065-TOM_3157
Detail Download
066-TOM_3158
066-TOM_3158
Detail Download
067-TOM_3160
067-TOM_3160
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th