ร.ร.บ้านบ่อระแหง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ร.ร.บ้านบ่อระแหง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน
บ้านบ่อระแหง  อำเภอพนมทวน    จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00  น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

อ่านรายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new