main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif
RSS

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะรอง ผอ.สพป. คณะ ผอ.กลุ่ม และคณะบุคลากร ร่วมพิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

04-IMG_1577
04-IMG_1577
Detail Download
05-IMG_1578
05-IMG_1578
Detail Download
06-IMG_1579
06-IMG_1579
Detail Download
07-IMG_1580
07-IMG_1580
Detail Download
08-IMG_1581
08-IMG_1581
Detail Download
09-IMG_1582
09-IMG_1582
Detail Download
10-IMG_1583
10-IMG_1583
Detail Download
11-IMG_1584
11-IMG_1584
Detail Download
12-IMG_1585
12-IMG_1585
Detail Download
13-IMG_1586
13-IMG_1586
Detail Download
14-IMG_1587
14-IMG_1587
Detail Download
15-IMG_1588
15-IMG_1588
Detail Download
16-IMG_1589
16-IMG_1589
Detail Download
17-IMG_1590
17-IMG_1590
Detail Download
18-IMG_1591
18-IMG_1591
Detail Download
19-IMG_1592
19-IMG_1592
Detail Download
20-IMG_1593
20-IMG_1593
Detail Download
21-IMG_1594
21-IMG_1594
Detail Download
22-IMG_1595
22-IMG_1595
Detail Download
23-IMG_1596
23-IMG_1596
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th