รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559

590208 01

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  และบุคลากรกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครหรือดาว์นโหลดได้ที่  www.kan2.go.th  และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     เขต 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้สมัครคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ

อ่านรายละเอียดประกาศ ]

ตำแหน่งว่าง ]

บัญชีรายละเอียดกลุ่มวิชาเอก ]

หลักสูตร ]

ตัวอย่างหนังสือรับรอง ]

แบบประเมิน ]

องค์ประกอบตัวชี้วัด ]

ใบสมัคร ]

ตารางสอบ ]

องค์ประกอบสอบสัมภาษณ์ ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new