news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
RSS

"พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก"
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา(พสน.) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดย ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว มี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.โรงเรียน เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
610530_2พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก
610530_2พ.ร.บ.ค...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery
pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01
obec_new
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th