มาตรการป้องกัน

มาตรการป้องกันของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศ๊กษาประถมศีกษากาญจนบุรี เขต 2 เรื่อง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ รายละเอียดประกาศ ]

 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin