เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ก่อนประถม รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครั้งที่ 2

620326 02

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ก่อนประถม รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ครั้งที่ 2

[ รายละเอียด

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin