เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562

620326 02

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562

[ รายละเอียดายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin