หนังสือคู่มือต่างๆ

เกณฑ์การประเมินนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปี 2563

630806 04

เกณฑ์การประเมินนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ปี 2563 

Download เล่มเกณฑ์การขับเคลื่อนนโยบาย ]

สำหรับคู่มือการขับเคลื่อนนโยบาย ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ใช้เล่มเดิมของ ปี 2561

Download คู่มือนโยบาย ]

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new