ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ รายละเอียดรายงาน ]

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียด ]

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียด ]

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียด ]

รายงานผลการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ อ่านรายละเอียด ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

IMG 0486

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

IMG 0459

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรรมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0429

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin