ข่าวจากนิติกร

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

มาตรการป้องกันการรับสินบน


 

มาตรการป้องกันการรับสินบน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

[ อ่านรายละอียด ]


 

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin