งานวิจัยเขตพื้นที่

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งดสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  และเอกสารอ้างอิง เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[ บทสังเคราะห์ ]

[ เอกสารอ้างอิง ]

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin