งานวิจัยเขตพื้นที่

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งดสริมงานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2 ปีงบประมาณ 2562  และเอกสารอ้างอิง เรื่อง การป้องกันการกระทำผิดวินัยและการเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

[ บทสังเคราะห์ ]

[ เอกสารอ้างอิง ]

pr_kan2
top
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin