main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ให้กับทุกโรงเรียนได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ]

แนวทางดำเนินการโครงการเพชรเสมากาญจน์ 2 เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 รางวัล “เพชรเสมากาญจน์ 2” ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2

[ อ่านรายละเอียด ]

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2561 ของจังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4 และ สพม.8

[ อ่านรายละเอียดประกาศ ]

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th