good
main menu
information
member

"คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา"

 

"คุรุสภาแจ้งเตือนให้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา"

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1235

คุรุสภาเปิดให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

คุรุสภาเปิดให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สามารถขอได้อีกครั้ง ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1244&tid

12 มิ.ย. 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรียกบรจจุครูผู้ช่วยรอบ 2 จำนวน 24 อัตรา

600530 01

ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 อนุมัติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการบรรจุ ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีตำแหน่งว่างที่จะบรรจุฯ ในครั้งนี้ จำนวน 24 อัตรา ดังนี้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศฯ มารายงานตัวและเลือกโรงเรียน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 24 อัตรา

[ รายชื่อวิชาเอกและโรงเรียนที่จะบรรจุ ]

[ กำหนดการรับรายงานตัว ]

โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจอทัล ประเภท Live Video

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจอทัล ประเภท Live Video

[ อ่านรายละเอียดโครงการ ]

pr

tepe

service
raka
obec_new
hotnews
pracharathkan2
มิถุนายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
standard
webmaster
phone
admin

สำนัักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140

โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208

โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242

โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127

Copyright © 2017. www.kan2.go.th