main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูมะลิ วงศ์บูชาศิลป์ ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อดีตครูโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่มารดาเสียชีวิต

ด้วยคุณแม่เปีย แซ่ด่าน มารดาของคุณครูมะลิ วงศ์บูชาศิลป์ ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อดีตครูโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด ได้เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ในระหว่าง วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น. ณ บ้านเลขที่ 62/2 หมู่ 6 ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี และกำหนดประชุมเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ เมรุวัดสนามแย้ ต.สนามแย้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

funeral

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูพิภัทรา ดอนเจดีย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่สามีสียชีวิต

ด้วยนายเกษม ดอนเจดีย์ สามีของคุณครูพิภัทรา ดอนเจดีย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่  6 – 9 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น. และพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.ณ เมรุวัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

funeral

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูสุจิตรา ธัญญธาดา ครูโรงเรียนบ้านดอนตาลเเสี้ยน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่บิดาสียชีวิต

ด้วยนายเหรียญชัย ธัญญธาดา บิดาคุณครูสุจิตรา ธัญญธาดา ครูโรงเรียนบ้านดอนตาลเเสี้ยน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อ อายุ 87 ปี สวดอภิธรรมศพในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ หมู่บ้าน15ไร่ ตำบลท่าผา อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี พิธีเคลื่อนย้ายศพไปสุสานโพธิ์เย็น ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.

funeral

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ขอแสดงความเสียใจกับคุณครูนาฏยา เล้าเจริญ ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อดีตครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่มารดาสียชีวิต

ด้วยคุณแม่ละม่อม นิลยนารถ มารดาของคุณครูนาฏยา เล้าเจริญ ข้าราชการบำนาญ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อดีตครูโรงเรียนบ้านท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ได้เสียชีวิต กำหนดสวดพระอภิธรรมถึงวันที่ 16 พฤภาคม 2561 เวลา 19.30 น.ณ วัดท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  และกำหนดประชุมเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

funeral

pr_kan2
pr
gallery
ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านเขาช่อง

02 IMG 5777

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

02 IMG 5703

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

003 IMG 5596

อ่านเพิ่มเติม...
จัดประชุม PISA 2018

036 IMG 2501

อ่านเพิ่มเติม...
การเงินชี้แจงการเบิกเงินคูปองครู

59 IMG 5554

อ่านเพิ่มเติม...
service
raka
obec_new
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th