main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

information
standard
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
download_gif

01 610612 1 01

"ประชุมคณะศึกษานิเทศก์"
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อสรุปผลและปัญหาการนิเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ในเรื่องนโยบาย 12 ข้อ หลักสูตรสถานศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุรไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

02 610612 1 02

 03 610612 1 03

07 610612 1 07

13 610612 1 13

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
service
raka
nacc
hotnews
admin
เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ถนนกาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140
โทรศัพท์(ตู้สาขา) 034-579234 , 034-579208
โทรศัพท์(สายตรงเคาน์เตอร์) 034-579242
โทรศัพท์(สายตรง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 034-579127 

Copyright © www.kan2.go.th