รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านทุ่งมังกะหร่า

01 IMG 5219

"ตรวจเยี่ยมทุ่งมังกะหร่า"
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้ออกติดตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีคณะครูให้การต้อนรับ

05 IMG 5223

 08 IMG 5226

14 IMG 5232

09 IMG 5227

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin