รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านซ่อง

05 IMG 5244

"ตรวจเยี่ยมบ้านซ่อง"
เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 ตลอดจนติดตามการดำเนินงานอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยได้ออกติดตามที่โรงเรียนบ้านซ่อง อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีนางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง และคณะครูให้การต้อนรับ

19 IMG 5260

 27 IMG 5268

28 IMG 5269

47 IMG 5288

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr_2562
pr
raka
information
service
standard
baby_01
nacc
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin