รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดสำนักคร้อ

10 IMG 5747

"ตรวจเยี่ยมสำนักคร้อ"
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยียมการจัดการเรียนการสอน และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียนด้วย โดยได้ออกติดตามที่โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนายปรีชา ศรีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ และคณะครูให้การต้อนรับ

01 IMG 5738

 14 IMG 5751

35 IMG 5772

38 IMG 5775

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin