รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

02 IMG 7270

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบึงวิทยา"
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 พบทางโรงเรียนบ้านบึงวิทยา กำลังดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ

15 IMG 7283

 09 IMG 7277

13 IMG 7281

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin