รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคง

01 IMG 7285

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองตาคง"
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองตาคง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนายพิเชษฐ์ ฤทธิ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาคงและคณะครูให้การต้อนรับ

02 IMG 7286

 03 IMG 7287

11 IMG 7295

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin