รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

10 IMG 7305

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสำนักคร้อ"
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 พบทางโรงเรียนวัดสำนักคร้อ กำลังดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดสำนักคร้อ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนายโกวิท ทั่วจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อและคณะครูให้การต้อนรับ

01 IMG 7296

 08 IMG 7303

06 IMG 7301

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าเรือ

02 IMG 9100

อ่านเพิ่มเติม...
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่ามะกา

14 IMG 9081

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 25/2562

15 01

อ่านเพิ่มเติม...
ภาคีเครือข่าย คุณภาพเด็กไทย

02 IMG 8369

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

อำนวยการ

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin