รวมภาพข่าวกิจกรรม

เตรียมการ Mini EP

02 IMG 7340

"เตรียมการ Mini EP"
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ Mini EP ในโรงเรียนที่จะเป็นโรงเรียนเริ่มต้นจำนวน 3 โรงเรียน คือ อ.ท่ามะกา ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล อ.พนมทวน ได้แก่ โรงเรียนวัดพังตรุ และ อ.ห้วยกระเจา ได้แก่ โรงเรียนบ้านซ่อง มีนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่ดูแลด้านบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจาก 3 โรงเรียนดังกล่าว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

03 IMG 7341

 04 IMG 7342

11 IMG 7349

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin