รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยสะพาน

7 IMG 7500

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดห้วยสะพาน"
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีนายบุญทรง สัปปุริสสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพานและคณะครูให้การต้อนรับ

1 IMG 7494

 3 IMG 7496

4 IMG 7497

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin