รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

05 IMG 7506

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งสมอ"
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีนายนิพร เห็นประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอและคณะครูให้การต้อนรับ

03 IMG 7504

 09 IMG 7510

16 IMG 7517

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin