รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย

190521 0004

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบ้านน้อย"
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และติดตามตรวจสอบการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2562 พบผู้บริหารประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้ร่วมสังเกตุการณ์การประชุมดังกล่าวและแนะนำความคิดเห็นบางประการ ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีนายประยูร อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านน้อยและคณะครูให้การต้อนรับ

190521 0002

 190521 0003

190521 0001

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin