รวมภาพข่าวกิจกรรม

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

018 IMG 8719

"อบรมคุณธรรม จริยธรรม"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับบุคลากรในการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยและการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

026 IMG 8723

 038 IMG 8729

102 IMG 8761

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

download_gif
member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new