รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก

01 IMG 8603

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระลุมพุก"
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และออกติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างอาคารเรียน 105 แบบต่อต้านแผ่นดินไหว ที่กำลังกำเดินการก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสระลุมพุก อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีนางสาวอัจฉรี ่จำนงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระลุมพุกและคณะครูให้การต้อนรับ

11 IMG 8613

 10 IMG 8612

18 IMG 8620

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin