รวมภาพข่าวกิจกรรม

คัดเลือกกรรมการ Cluster 3

18048

“คัดเลือกกรรมการ Cluster 3”
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร Cluster 3 อันประกอบไปด้วยเขตพื้นที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีนายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster 3 เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ที่ประชุมได้คัดเลือก ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธาน Cluster 3 และนายทวีพล แพเรือง ที่ปรึกษา Cluster 3 ได้แจ้งในเรื่องนโยบายเร่งด่วนของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)คนใหม่ ให้เร่งดำเนินการดังนี้
1. ให้ ผอ.เขตพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียนให้ครบ 100%
2. ให้มีการนิเทศภายในครบทุกโรงเรียน
3. ให้ติดตามการส่งงาน สพฐ.ให้ทันตามกำหนดเวลา
การประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

18059

 18061

18063

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin