รวมภาพข่าวกิจกรรม

ชี้แจงเกณฑ์การประเมินนโยบาย ปี 2562

34 IMG 8656

"ชี้แจงเกณฑ์การประเมินนโยบาย ปี 2562"
เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้มอบนโยบายในการดำเนินการประเมินนโยบาย 12 ข้อ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นการประเมินในปีที่ 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยการนำของนายปกรณ์ ม่วงเจริญ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมกันปรับปรุงเกณฑ์การประเมินนโยบายดังกล่าว ให้สอดคล้องมากขึ้น โดยในวันนี้ได้ให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในข้อต่างๆเข้าชี้แจงเกณฑ์การประเมินใหม่ ให้ประธานศูนย์ SP และเลขาศูนย์ SP ต่างๆได้เข้าใจและเตรียมการประเมินในระดับ SP ต่อไป โดยการประชุมชี้แจงดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเจ้าคุณไพบูลย์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี #กาญจน์2 #อาดุลย์ สำหรับเกณฑ์การประเมินนโยบายในปี 2562 สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.kan2.go.th/index.php/2018-05-04-05-26-08/805-620608-1

01 IMG 8623

 06 IMG 8628

29 IMG 8651

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin