รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน

53 IMG 8709

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน"
เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และออกติดตามการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางสาววารุณี ตะโภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนและคณะครูให้การต้อนรับ

02 IMG 8658

 08 IMG 8664

80 IMG 8736

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

IMG 0850

อ่านเพิ่มเติม...
อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

IMG 0805

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมจับฉลากตัวแทนประเมิน

IMG 0784

อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

IMG 0650

อ่านเพิ่มเติม...
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพป.กาญจนบุรี เขต 4

IMG 0486

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมเตรียมการศิลปหัตถกรรมนักเรียน

IMG 0459

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมกรรมการประเมินเพชรเสมากาญจน์2

IMG 0429

อ่านเพิ่มเติม...
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin