รวมภาพข่าวกิจกรรม

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

10 131308

"ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดอบรมเข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง และนายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้เข้าเยี่ยมการอบรมดังกล่าว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสัตว์ซาฟารีปาร์ค กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

03 131301

 07 131305

11 131309

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
จัดทำหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษ

IMG 0148

อ่านเพิ่มเติม...
เคารพธงชาติ

IMG 0146

อ่านเพิ่มเติม...
การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบการรายงานสารเสพติด

IMG 0103

อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9996

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดพังตรุ

IMG 9988

อ่านเพิ่มเติม...
ประเมินอาหารกลางวันที่วัดใหม่เจริญผล

IMG 9946

อ่านเพิ่มเติม...
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2562

620710 1 01

อ่านเพิ่มเติม...
ส่งรองคุณาพิชศน์ที่แม่ฮ่องสอน

IMG 8814

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin