รวมภาพข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาวิทยาคาร

24 IMG 9484

"ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประชาวิทยาคาร"
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตลอดถึงการดำเนินงานด้านต่างๆตามนโยบายที่ได้มอบให้ไว้กับผู้บริหารโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพร้อมติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนประชาวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มีนางยุกฟ้า พวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาวิทยาคาร และคณะครูให้การต้อนรับ

02 IMG 9462

 06 IMG 9466

43 21662 190621 0002

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
news
pr
raka
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin