รวมภาพข่าวกิจกรรม

ถอดบทเรียน 4 สาระการเรียนรู้

01 IMG 9875

"ถอดบทเรียน 4 สาระการเรียนรู้"
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 กลุ่มนิเทศ ตืิดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนครูผู้สอน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ครูที่สอนนักเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ O-NET ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนอยู่ในอันดับ 1-10 ของสำนักงานเขตฯ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนอยู่ในอันดับที่ 1-5 ของสำนักงานเขตฯ มาร่วมกันถอดบทเรียน มี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 เป็นปรธานเปิดการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมเจ้าคุณไพบูลย์(เจ้าคุณทองดำอุปถัมภ์) สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

03 IMG 9877

 57 IMG 9931

61 IMG 9935

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ แกลอรีภาพ

pr_kan2
pr
raka
gallery
วิทยการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

IMG 9545

อ่านเพิ่มเติม...
วันวิทยาศาสตร์ที่คร้อพนัน

IMG 3716

อ่านเพิ่มเติม...
ต้อนรับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

IMG 3478

อ่านเพิ่มเติม...
เตรียม ITA ให้กับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

16862 190816 0015

อ่านเพิ่มเติม...
information
service
standard
baby_01

หนังสือคู่มือต่างๆ

obec_new
hotnews
news_kan2
main menu
group

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติใหม่

member

เข้าสู่ระบบ KAN2

all_new
admin